Terminowość

Doświadczenie
Kompetencje

Kreatywność
Rzetelność

Empatia

Co robimy

Zwiększamy wyniki sprzedaży

Dokonujemy tego poprzez ustrukturyzowane działania marketingowe, skierowane zarówno do Klientów końcowych, jak i do pośredników


Podnosimy wartość klienta

Dokonujemy tego poprzez działania, będące efektem analizy danych sprzedażowych i transakcyjnych,
skierowane do obecnych Klientów firm, z którymi współpracujemy

case studies

1.
CEL:
Wzrost efektywności sprzedażowej z kampanii marketingowych
DZIAŁANIE:
Stworzenie nowej segmentacji na podstawie danych transakcyjnych
Dedykowana komunikacja dla każdego segmentu
CZYNNIKI SUKCESU:
Zamiana danych w informacje i właściwe wyodrębnienie segmentów
Adekwatna komunikacja
Dobór oferty produktowej
Dyscyplina we wdrożeniu po stronie klienta
EFEKTY:
Wzrost sprzedaży o 36% w porównaniu do kampanii realizowanych uprzednio
CEL:
Wzrost efektywności sprzedażowej z kampanii marketingowych
CZYNNIKI SUKCESU:
Zamiana danych w informacje i właściwe wyodrębnienie segmentów
Adekwatna komunikacja
Dobór oferty produktowej
Dyscyplina we wdrożeniu po stronie klienta
EFEKTY:
Wzrost sprzedaży o 36% w porównaniu do kampanii realizowanych uprzednio
2.
CEL:
Wyższa sprzedaż w określonych segmentach Klientów
DZIAŁANIE:
Stworzenie nowych, lepiej dopasowanych materiałów komunikacji marketingowej
Niestandardowa komunikacja
CZYNNIKI SUKCESU:
Stworzenie przestrzeni do jakościowego kontaktu z komunikacją
EFEKTY:
Wzrost sprzedaży o 37% w określonym segmencie
CEL:
Wyższa sprzedaż w określonych segmentach Klientów
DZIAŁANIE:
Stworzenie nowych, lepiej dopasowanych materiałów komunikacji marketingowej
Niestandardowa komunikacja
CZYNNIKI SUKCESU:
Stworzenie przestrzeni do jakościowego kontaktu z komunikacją
EFEKTY:
Wzrost sprzedaży o 37% w określonym segmencie
3.
CEL:
Obniżenie kosztów kampanii
DZIAŁANIE:
Analiza czynnikowa i okreslenie parametrów, które obniżają respons
Wykluczenie z kampanii Klientów, którzy nie gwarantują odpowiedniego zwrotu z inwestycji
CZYNNIKI SUKCESU:
Właściwy dobór parametrów do analizy i zbudowanie odpowiedniego środowiska
Potwierdzenie rezultatów analizy w realnych działaniach
EFEKTY:
Obniżenie kosztów kampanii w ujęciu rocznym o 9%
CEL:
Obniżenie kosztów kampanii
DZIAŁANIE:
Analiza czynnikowa i okreslenie parametrów, które obniżają respons
Wykluczenie z kampanii Klientów, którzy nie gwarantują odpowiedniego zwrotu z inwestycji
CZYNNIKI SUKCESU:
Właściwy dobór parametrów do analizy i zbudowanie odpowiedniego środowiska
Potwierdzenie rezultatów analizy w realnych działaniach
EFEKTY:
Obniżenie kosztów kampanii w ujęciu rocznym o 9%

wybrane prace

Nasze prace są bezwzględnie podporządkowane realizacji celów biznesowych
naszych klientów. Kluczowa jest dla nas ich efektywność - postrzegamy je
przez pryzmat dodatkowej sprzedaży, jaką dzięki nim mogą uzyskać nasi Klienci.

OTO PRZYKŁADY:

portfolio klientów Nasze portfolio cały czas rośnie, co jest dowodem na skuteczność naszych działań Nasze portfolio cały czas rośnie, co jest dowodem na skuteczność naszych działań

o nas

Wiemy

że budżety marketingowe są tworzone w jednym celu - mają pomóc zwiekszyć sprzedaż, a co za tym idzie - zysk firmy.
Dlatego szanujemy każdą złotówkę, jaką wydają u nas Klienci, gdyż wiemy, że musi ona przynieść oczekiwany zwrot. Takie podejście leży u podstaw
każdego naszego działania. Przeprowadzane przez nas akcje są w pełni policzalne i mierzalne.
Oznacza to, że w przypadku każdej z nich możemy powiedzieć, jaką dzięki niej osiągneliśmy sprzedaż i ile kosztował nas każdy sprzedany produkt.

Wiemy

że budżety marketingowe są tworzone w jednym celu - mają pomóc zwiekszyć sprzedaż, a co za tym idzie - zysk firmy.
Dlatego szanujemy każdą złotówkę, jaką wydają u nas Klienci, gdyż wiemy, że musi ona przynieść oczekiwany zwrot. Takie podejście leży u podstaw
każdego naszego działania. Przeprowadzane przez nas akcje są w pełni policzalne i mierzalne.
Oznacza to, że w przypadku każdej z nich możemy powiedzieć, jaką dzięki niej osiągneliśmy sprzedaż i ile kosztował nas każdy sprzedany produkt.

Rozumiemy wiele

ponieważ od wielu lat jesteśmy na rynku, a nasze wcześniejsze doświadczenia zbieraliśmy
pracując zarówno w dużych, międzynarodowych korporacjach, jak i w polskich
oraz międzynarodowych agencjach reklamowych.

Rozumiemy wiele

ponieważ od wielu lat jesteśmy na rynku, a nasze wcześniejsze doświadczenia zbieraliśmy
pracując zarówno w dużych, międzynarodowych korporacjach, jak i w polskich
oraz międzynarodowych agencjach reklamowych.

Grzegorz Gawin
Prezes Zarządu

Wieloletni praktyk Consumer Finance, doświadczenie zdobywał m. in.
w agencji McCann, w firmie Żagiel oraz w banku HSBC. Autor wielu
skutecznych konceptów akcji sprzedażowych, ekspert w obszarze marketingu i CRM, dzielący się swoją wiedzą z korzyścią dla Klientów Hagen.

Maja Szmidt
Dyrektor Kreatywny

Wieloletni praktyk komunikacji marketingowej. Absolwentaka paryskiej
Academie Charpentier, wydział komunikacji wizualnej. Doświadczenie
zdobywała m. in. w agencjach Grey, Marcom, Young & Rubicam.
Laureatka wielu nagród, współtwórczyni najdłużej wykorzystywanej platformy
komunikacyjnej w polskiej reklamie - "małego głoda".

kontakt

telefon: 601 151 665 i 22 868 00 80
mail: grzegorz.gawin@agencjahagen.pl
nasz adres: ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa